Mansarda cu proiecte

Închinăciuni psaltice – Grupul Psaltic Horevma

Reeditarea sub formă de arhivă activă prin scanarea de cod QR (2024) a unei colecții de cântări psaltice înregistrate între anii 2011-2018 de Grupul Psaltic Horevma

Creștetul încununat al clipei – poeme audio

Editarea sub formă de arhivă activă prin scanarea de cod QR (2023) a audiobook-ului omonim realizat de Paul Simon Esperando cu participarea de excepție a actriței Afrodita Androne în 2015

Cărțile de poezie ale lui Cristian Boroș

P14SPREZECE POEME PENTRU PIA (2021)
Poeziile unui cântăreț de strană (2021)
Creștetul încununat al clipei (2019)
Neșlefuitele poeme - Co-autor cu Alexandru Rădescu (2015)
Zbor în șoaptă (2015)
Suplu zvâcnet vertical (2013)

Cărți și studii de psaltichie (Cristian Boroș)

Cristian Boroș - Culegere de alcătuiri muzicale liturgice (2021)
Culegere de partituri, în mare parte transliterate și pentru prima data tipărite conținând cântări ale Slujbei Învierii (2006)

Cărțile copiilor Boroș

Xenia Boroș - P14SPREZECE - content de expoziție și album aniversar (2022)
Eva Boroș - Instantanee (2014)
Xenia Boroș - Pași de prințesă (2014)
Xenia Boroș - Caietul cu prințese (2013)
Scroll to Top